folder TAK - Településképi rendelet

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ELFOGADÁSÁRÓL, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL

Tisztelt Ráckeveiek!

Az Országgyűlés megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt. A törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által.

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A törvény az önkormányzatokat felhatalmazta arra, hogy legkésőbb 2017. december 31-ig településképi rendelet alkossanak, amely

a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozását a településképi arculati kézikönyv szolgálja.

Ráckeve Város Képviselő-testülete Ráckeve Településképi Arculati Kézikönyvét a 393/2017.(XII.19.) önkormányzati határozattal elfogadta, valamint megalkotta Ráckeve Város településképének védelméről és minőségi alakításáról szóló 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

A TAK (Településképi Arculati Kézikönyv) alapvetően szemléletformáló célt szolgál. Bemutatja a települést, ismerteti az épített és a természeti örökségeket a helyi védelemre javasolt értékekkel együtt, meghatározza a település karaktert adó területeit, ezekre a területrészekre ajánlásokat fogalmaz meg építészeti útmutatóként, a városban található és követendő jó példákat bemutatja.

A településkép védelméről és minőségi alakításáról szóló helyi rendelet – amely 2018. január 1. napján lépett hatályba – célja Ráckeve város építészeti, településképi és természeti értékeinek védelme és igényes alakítása a helyi építészeti örökség védelmének meghatározásával és szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásával, a településképi követelmények, az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök, valamint önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer meghatározásával.

A településképi rendelet nem helyettesíti, hanem kiegészíti a Helyi Építési Szabályzatot. Míg ez utóbbi a „hol és mit építhetünk?” kérdésre ad választ, addig a településképi rendelet a „hogyan építhetünk” kérdésben

nyújt segítséget az építtetőknek, tervezőknek.

A településképi rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik, melyek akár hátrányos következményekkel is járhatnak a rendeletben foglaltakat megsértő építtetők számára.

A jóváhagyott dokumentumok a www.rackeve.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatalban nyomtatott formában is megtekinthetők.

 

Szadai József
polgármester


 

Értékelő felület


A jogszabályi előírásoknak megfelelően a település honlapján nyilvános értékelő felületet kell kialakítani az arculati kézikönyvvel és a településképi rendeletettel kapcsolatos észrevételekre.
A moderált tartalom megjelenítése érdekében a hozzászólásokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre kéjük továbbítani. Ezeket a hozzászólásokat hamarosan megjelenítjük az értékelő felületen.

 


folder Településképi rendelet és mellékletei

 

Dokumentumok

pdf 393 2017(XII 19) TAK elfogadasa

By 82 downloads

Download (pdf, 48 KB)

393-2017(XII_19)_TAK_elfogadasa.pdf

pdf Településképi Arculati Kézikönyv

By 98 downloads

Download (pdf, 34.76 MB)

Településképi Arculati Kézikönyv.pdf

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Fesztiválok 2018

fesztivalok 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2018. június 21-én  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2018. június 21-ei ülésre

Meghívó

retro disco ráckeve

Meghívó

Kis Duna Vízi Fesztivál plakát

Meghívó

Rackeve 1001 facebook

kaloztura 2

Aktuális események

2018. jún. 14. - 00:00
Labdarúgó-világbajnokság kivetítése
2018. jún. 17. - 00:00
Borkovits József Emlékverseny és Családi Egészségnap
2018. jún. 17. - 19:00 -
Monarchia koncertek - Zenés Nyári Esték
2018. jún. 22. - 18:00 - 22:00
Péntek Esti Korzó
2018. jún. 22. - 20:00 -
Retro Disco
2018. júl. 07. - 00:00
Kis-Duna Vízi Fesztivál
2018. júl. 13. - 00:00
Retro Disco
2018. júl. 13. - 18:00 -
Péntek Esti Korzó
2018. júl. 14. - 00:00
Zorall koncert és Kalóztúra
2018. júl. 21. - 09:00 -
III. Kajak - Kenu Maraton

Facebook értéktár

Online TV