Ráckeve Város Önkormányzata „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Ráckeve közigazgatási területén” közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

A pályázat kiírójának adatai:

Név: Ráckeve Város Önkormányzata

Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

Képviseli: Szadai József polgármester

Tel: 24/523-333

fax: 24/422-521

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kapcsolattartó: Molnár Józsefné műszaki irodavezető

Tel.: 06-24-523-345

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Közszolgáltató feladata:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása Ráckeve város közigazgatási területén.

A közszolgáltatás ellátására kötendő szerződés hatálya: 2019. december 1. napjától 2023. november 30. napjáig.

Ellenszolgáltatás kalkulálása, tájékoztató adatok:

A díj egytényezős.

A várható ürítési mennyiség az elmúlt években a szennyvíz ürítését és kezelését végző DAKÖV Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján: 1300 m3/év

A leürítés és ártalmatlanítás helye: ráckevei 0273/7 hrsz alatti szennyvíztisztító telep.

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján Ráckeve város vonatkozásában az alkalmazható legmagasabb díj mértéke:

Lakossági díj: 854 Ft/m3 + ÁFA (mely nem tartalmazza a leürítési és kezelési díjat)

Közületi díj : 1211 Ft /m3 + ÁFA (mely nem tartalmazza a leürítési és kezelési díjat)

Az ennél magasabb díjjal kalkuláló pályázatot a kiíró a Tv. alapján érvénytelennek nyilvánítja.

A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt, biztosítja azonban közszolgáltató számára a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatást.

A leürítési és kezelési díjat a DAKÖV Kft. határozza meg a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, mely a pályázat kiírásakor az alábbi:

lakossági: 437 Ft/m3+ÁFA

közületi: 516 Ft/m3+ÁFA

Ráckeve város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014.(IV.18.) önkormányzati rendelete tartalmazza a közszolgáltatásra, valamint a díjfizetésre vonatkozó szabályokat. (a rendelet megtekinthető a www.rackeve.hu/önkormányzat/rendelet menüpont alatt)

Alkalmassági követelmények, csatolandó mellékletek:

A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell:

 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel
 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművel, a szükséges berendezésekkel, eszközökkel
 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel
 • a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, valamint

A pályázatnak – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell:

 • a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére
 • a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
 • a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra
 • a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére
 • a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére
 • a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire
 • a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára
 • az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
 • a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakember létszámra

vonatkozó javaslatot.

Pályázó tegyen ajánlatot a szennyvíz begyűjtés (szippantás) és szállítás díjára (leürítés és kezelés díja nélkül) nettó összegben Ft/m3 egységnyi díjtételben, költségelemzés alapján a Vgt 44/D §. (1)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készített díjkalkulációval.

A pályázónak csatolnia kell gazdasági társaság, egyéni cég esetén hiteles cégkivonatot, egyéni vállalkozó esetén hiteles vállalkozói igazolványt.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy:

 • rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárításra vonatkozó – a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel
 • a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30-án 10.00 óra

A pályázat beérkezésének címe: Ráckevei Polgármesteri Hivatal Titkárság 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon szerepeljen a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Ráckeve közigazgatási területén” szöveg.

A pályázatok felbontásának helye és ideje: 2019. október 1-én 10.00 óra Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme

A pályázatok elbírálása a képviselő-testület 2019. novemberi ülésén történik. A képviselő-testület fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Ráckeve Város Önkormányzata

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

banner 900x300

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2019

fesztivalok 2019

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

szeptemberi kézműves skarica

Idősek napja Ráckeve

Meghívó

orvosmuzsikusok szept.28

Meghívó

emales megh page 0001

2019 nyár rackevei duna ag hajokirandulasok A4 allo

Aktuális események

2019. szept. 15. - 00:00
Őszi Ászok Fesztivál
2019. szept. 28. - 19:00 -
Orvosok a zenében - koncert
2019. szept. 29. - 17:00 -
Idősek világnapja
2019. okt. 05. - 17:00 -
Orvosok a zenében - koncert
2019. okt. 16. - 14:00 -
Vénusz Színház - Piroska és a farkas

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom