Tájékoztatjuk a T. Ingatlantulajdonosokat, hogy Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az illetékességi területén lévő

  • beépítetlen belterületi telkek után telekadó, valamint a
  • termőföld (ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet, alrészlet) után települési adó

bevezetését rendelte el 2017. január 1-jétől.

(Az erről szóló helyi rendeletek - 25/2016. (X.28.) számú és 24/2016. (X.28.) számú - a városi honlapon olvashatóak.)

Február hónapban minden nyilvántartásunkban szereplő telektulajdonosnak, valamint földtulajdonosnak postázásra kerül a bevallás-nyomtatvány, melyet kitöltve, aláírva kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájába (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.).

Települési adóbevallás leadásának és az I. félévi adó befizetésének határideje 2017.március 15.

Telekadó bevallás határideje 2017. március 31.

Rendeletek elérési útvonala a városi honlapon:  folder Nyomtatványok, dokumentumok → Helyi rendeletek

Bevallások elérési útvonala a városi honlapon:  folder Nyomtatványok, dokumentumok → Polgármesteri Hivatal → Adóügyi Iroda → Telekadó

  folder Nyomtatványok, dokumentumok → Polgármesteri Hivatal → Adóügyi Iroda → Települési adó

A hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében felhívjuk szíves figyelmüket, hogy aki bevallási kötelezettségnek határidőben nem tesz eleget, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172.§ 1/c bekezdésében foglaltak alapján magánszemély adózó esetén 200 ezer forintig, más adózó esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Ráckevei Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Iroda

Facebook

Meghívó

punkplak 2017

Meghívó

Junius24.plakat

Meghívó

email 001

Neptanc tabor rackeven 1

Elkövetkezendő események

2017. máj. 27. - 00:00
Régészet Napja 2017 - Családi Nap
2017. máj. 27. - 08:00 - 17:00
Városi Gyermeknap - Kis Vidámpark és János Vitéz Mesefesztivál
2017. máj. 27. - 08:00 - 17:00
Városi Gyermeknap - Kis Vidámpark és János Vitéz Mesefesztivál
2017. jún. 02. - 18:00 - 00:00
Orient Enikő textilművész kiállítása
2017. jún. 04. - 09:30 -
Összetartozás Emléknapja
2017. jún. 05. - 18:00 -
"Pünkösdölő"
2017. jún. 10. - 00:00
Kis-Duna Wave Fesztivál
2017. jún. 16. - 18:00 - 20:00
Péntek Esti Korzó
2017. jún. 23. - 18:00 - 20:00
Péntek Esti Korzó
2017. jún. 24. - 00:00
Pódium estek az Ács Károly Művelődési központban

RSD Projekt

rsd banner

Népszavazás 2016

Online TV