Megye: Pest

Település: Ráckeve

Ellátandó lakosságszám (kártya): 4975 fő

Ellátandó települések száma: Ráckeve településrész, és Szigetcsép egész területe

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.08.01.

Jogviszony jellege: vállalkozói

Kategória: Fogorvosi

Típusa: Vegyes

Pályázati feltételek:

  1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (fogorvos szakképesítés)
  2. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
  3. büntetlen előélet, cselekvőképesség
  4. magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
  5. egészségügyi alkalmasság
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság
  7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- saját felszereléssel rendelkező vállalkozó orvos,

- a fogorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat,

- gyermek fogászati gyakorlat,

- szájsebészeti gyakorlat,

- jártasság az esztétikai fogászatban,

- helyismeret.

Benyújtandó dokumentumok:

- részletes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,

- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,

- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

- Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,

- Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.

A pályázatot emailben kell benyújtani, Ráckeve Város Polgármesterének címezve. Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Tárgyban kérjük feltüntetni: „Pályázat fogorvosi munkakör betöltésére"

A pályázatot legkésőbb 2020. június 30-án 16.00 óráig emailben kell benyújtani, Ráckeve Város Polgármesterének címezve. Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Tárgyban kérjük feltüntetni: „Pályázat fogorvosi munkakör betöltésére"

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző 06-24-523-331-es telefonszámon.

Leírás / Megjegyzések: A fogászati alapellátás körzeteinek kialakításáról, valamint az ellátási körzetek székhelyének meghatározásáról szóló 14/2007. (VI.25.) Önkormányzati Rendelet 1. mellékletében meghatározott 1. számú, területi ellátási kötelezettségű, vegyes fogorvosi körzete területi és Szigetcsép tekintetében települési szintű ellátási kötelezettséggel – ide értve az iskolafogászat illetékességét is. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott fogorvosi feladatok ellátása, valamint ifjúsági és iskolafogászati ellátás az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel , a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

A praxisjog használata térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 30. szám alatt található fogászati rendelő.

pdf 110/2020.(V.25.) polgármesteri határozat az I. sz. fogorvosi praxis kiírásáról (534 KB)

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

banner 900x300

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2020

Fesztiválok Ráckevén 2020

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Táppénz - információ összefoglaló -COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban

tappenz covid 19

Tájékoztató munkáltatói lehetőségekhez - COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban

tajekoztato munkaltatoi lehetosegek

csaladbarathely

Magvarázs2

Facebook értéktár

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom