Ráckevei Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Ráckevei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Pénzügyi Irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 19. számú Pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Pénzügyi Iroda vezetése, az iroda feladat- és hatáskörébe tartozó pénzügyi, számviteli és költségvetési feladatok szakszerű ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elsődleges feladata a hivatali és az önkormányzati szervek költségvetés tervezésének, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásának, zárszámadásának, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásának, és a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetésének, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítésének megszervezése, irányítása, ellenőrzése, a pénzügyi iroda munkájának irányítása. A Hivatal működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységek irányítása, szervezése, ellenőrzése. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11 §-ában meghatározott feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete mindenkori költségvetési rendeletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 29/2012.(III.07.) Kormányrendelet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I. besorolási osztály előírásai alapján,
 • közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Önkormányzati területen szerzett pénzügyi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte
 • Költségvetési szervnél szerzett 10 éves vezetői gyakorlat
 • ASP, EBR 42, ÖNEGM programok ismerete
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény
 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt
 • pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázat elbírálásában résztvevők személyi anyagát megismerhetik
 • pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda mb. jegyző nyújt, a 06-24-523-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II./11-22/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Irodavezető .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kttv. 46.§ (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatok elbírálása jegyző hatáskörébe tartozik. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rackeve.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

banner 900x300

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2019

fesztivalok 2019

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

mézes ráckeve felhívás

megszentelt idő Ráckeve

adventi koncert 2019

Meghívó

skarica gyermekprogram november

író olvasó találkozó skarica

e hulladek 2019 nov

Facebook

2019 nyár rackevei duna ag hajokirandulasok A4 allo

Aktuális események

2019. okt. 18. - 17:00 -
Zsin Judit szobrászművész akvarell kiállítása
2019. okt. 29. - 17:00 - 00:00
Falvédők és korabeli konyhakultúra kiállítás megnyitó
2019. nov. 20. - 14:00 -
Vénusz Színház- Utazz, képzelet!
2019. nov. 27. - 18:00 -
Mézes Ráckeve – mézeskalács kiállítás
2019. nov. 28. - 18:00 -
Író-olvasó találkozó
2019. nov. 29. - 18:00 -
Adventi Fények
2019. dec. 03. - 18:00 -
"Orvosok a zenében"- Adventi koncert
2019. dec. 07. - 16:00 -
Ünnepre hangolódva

Facebook értéktár

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom