Tisztelt Vállalkozások!

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nevében árajánlatot kérünk Ráckeve város belterületén lévő önkormányzati fenntartású szilárd burkolatú utak kátyúzási munkáira az alábbi feltételekkel:

 • az elvégzett munkára idevonatkozó jogszabályok szerinti garanciát (minimum 12 hónap) és szavatosságot kell vállalni
 • az ajánlatot a felhívásban leírt feladatokra kérjük külön-külön megadni
 • elszámolás tételesen történik a megajánlott díj, és az utólagos felmérési mennyiség szerint.
 • a becsült mennyiségek a kivitelezés során max.10-15 %-al eltérhetnek, de ettől nagyobb eltérés esetén felülvizsgálat, és szerződésmódosítás szükséges.
 • a kivitelezési idő 30 munkanap, a szerződést követően azonnal elkezdhető
 • az ajánlatokat ajánlatkérő tárgyalásos árlejtés lefolytatása után bírálja el, az ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel tárgyal, a tárgyalás során az ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan csak kedvezőbb ajánlatot tehet

Kiíró a következő feladatokra kér árajánlatot:

 1. Kátyúzás szélvágással, aszfalt bontással, sitt elszállítás lerakóhelyre, aszfaltozás AC 11 minőségben 4-6 cm vastagságban, dilatációs szalag, emulzió alkalmazásával. Becsült mennyiség 186 m2.
 2. Kátyúzás szélvágással, aszfalt bontással, töredezett alap kiemelésével, sitt elszállítás lerakó-

helyre, 10 cm zúzottkő alap készítése, aszfaltozás AC 11 minőségben 4-6 cm vastagságban, dilatációs szalag, emulzió alkalmazásával. Becsült mennyiség 115 m2.

 1. Padka készítése 0/20 zúzalékkal, tömörítéssel, 5-10cm vastagságban. Becsült mennyiség 100 m
 2. Útburkolati repedések, munkahézagok tisztítása, vágása, kitöltése. Becsült mennyiség 2780 fm

A nyertes ajánlattevő kiválasztása az alábbi szempontok mérlegelésével történik:

 • a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
 • referencia, hasonló kivitelezésben végzett tevékenységről
 • a jogszabályi garanciaidő felett vállalt garancia mértéke

Az elbírálásnál kizáró okok:

 • az ajánlatot tevő vállalkozásnak adótartozása van Ráckeve Város Önkormányzata és/vagy a Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé,
 • a nem helyi vállalkozásnak adótartozása van a székhelye/telephelye szerinti önkormányzat és hivatal felé,
 • az ajánlatot adó vállalkozásnak jogi/peres eljárása van folyamatban Ráckeve Város Önkormányzatával, vagy a Ráckevei Polgármesteri Hivatallal,
 • Ráckeve Város Önkormányzata és/vagy a Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé garanciális kötelezettségeinek nem tett eleget,
 • köztartozása van
 • ajánlatához nem csatolta az összes dokumentumot, illetve a becsatolt dokumentumok nem felelnek meg a felhívásban előírtaknak

A pályázónak ajánlatához csatolni kell az alábbiakat (hiánypótlási lehetőség nincs!):

 • ajánlat (feladatonként külön-külön sorban)
 • „0”-ás igazolás a nem helyi vállalkozás székhelye szerinti adóhatóságtól
 • nyilatkozat, hogy a vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában, vagy „0”-ás igazolás a köztartozás mentességről
 • 1 db referencia kátyúzásról, dilatáció kitöltésről az elmúlt egy évben minimum 300 m2/fm mennyiségben
 • nyilatkozat garanciavállalásról és szavatosságról

A pályázóknak az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani, lehetőség szerint személyesen a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájára (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. 114. szoba)

2018. április 17-én, 10.00 óráig.

Az ajánlatok a benyújtási határidőben (2018. április 17-én, 10.00 óra) a jelenlevő ajánlattevők előtt kerülnek felbontásra.

A borítékbontást követően az ajánlatok értékelése után azonnal sor kerül az egyfordulós árlejtéses tárgyalás lefolytatására, ezért kérjük az ajánlatot tevőket, hogy a boríték bontáson és azt követő tárgyaláson nyilatkozattételre jogosult képviselőjük jelenjen meg.

A borítékra kérjük ráírni: „Kátyúzási Pályázat” A pályázat határidő előtt nem bontható fel”

A beadási határidőre be nem érkezett postai úton feladott ajánlat érvénytelen függetlenül a késedelem okától.

Telefaxon és e-mailen benyújtott ajánlat érvénytelen tekintettel arra, hogy annak tartalma a benyújtási határidő előtt ismertté válna.

Az ajánlatokról Ráckeve Város Képviselő-testülete dönt. A döntést követően a szerződéskötés után a kivitelezés azonnal elkezdhető. A versenyeztetésre a Ptk. 6:74-76. §-ai az irányadóak azzal, hogy ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást – érvényes ajánlat esetén is – eredménytelennek hirdesse ki.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatkérést indoklás nélkül visszavonja, vagy csak egyes feladatokra kössön külön kivitelezési szerződést a legalkalmasabb ajánlattevővel.

A felhívással kapcsolatban további felvilágosítást nyújt: Both Csaba 0670/3339947
Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Fesztiválok 2018

fesztivalok 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

2018. május 7-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T
tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Meghívó közmeghallgatásra - 2018. május 7.

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2018. április 26-án  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2018. április 26-ai ülésre

Meghívó

 nemzetisegi fesztival megallito tabla

Meghívó

kozosssegi szolgalat

Meghívó

Rajzverseny

hajokirandulasok 2018 

Facebook értéktár

Online TV