Tisztelt Vállalkozások! Ráckeve Város Önkormányzata nevében árajánlatot kérünk:

2300 Ráckeve Dömsödi út 34 sz. alatt található SIPOS FERENC SPORTPÁLYA meglévő lelátó középső részének, és kétoldali lépcsőjének megerősítésére a statikai szakvélemény és a mellékelt kiírás szerint, továbbá a felújításból kimaradó lelátó elkerítésére.

Főbb műszaki információk:

A statikai szakvélemény, valamint az egyszerű kiírás tartalmazza.

A kivitelezés az időjárás függvényében a lehető legkorábbi határidővel, megegyezés szerint.

Feltételek:

 • a kivitelező vállalkozónak 3 millió forint eseti kár mértékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie
 • az ajánlatokat ajánlatkérő egyfordulós tárgyalásos árlejtés lefolytatása után bírálja el, az ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel tárgyal, a tárgyalás során az ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan csak kedvezőbb ajánlatot tehet.
 • az ajánlatnak tartalmazni kell minden a felújításhoz szükséges anyagot, tételt, a szerződés egyösszegű, pótmunkára, többletmunkára az ajánlatkérő nem ad lehetőséget
 • az elvégzett munkára idevonatkozó jogszabályok szerinti garanciát (minimum 36 hónap) és 36 hónap szavatosságot kell vállalni
 • a szerződéses összeg nettó értéknek 5%-a garanciális visszatartás vállalása, mely bankgaranciával kiváltható

A nyertes ajánlattevő kiválasztása az alábbi szempontok mérlegelésével történik:

 • a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
 • referencia, hasonló kivitelezésben végzett tevékenységről (szerkezeti acélok hegesztési munkái)
 • szakember (felelős műszaki vezető) szakmai önéletrajza
 • garanciavállalás mértéke

Az elbírálásnál kizáró okok:

 • az ajánlatot tevő vállalkozásnak adótartozása van Ráckeve Város Önkormányzata és/vagy a Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé
 • a nem helyi vállalkozásnak adótartozása van a székhelye/telephelye szerinti önkormányzat és hivatal felé, az erről szóló „0”-ás igazolást nem csatolta az ajánlathoz
 • az ajánlatot adó vállalkozással jogi/peres eljárás van folyamatban Ráckeve Város Önkormányzatával, és/vagy a Ráckevei Polgármesteri Hivatallal,
 • Ráckeve Város Önkormányzata és/vagy a Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé garanciális kötelezettségeinek nem tett eleget,
 • köztartozása van
 • ajánlatához nem csatolta az összes dokumentumot, illetve a becsatolt dokumentumok nem felelnek meg a felhívásban előírtaknak

Az ajánlathoz az alábbi dokumentumok benyújtása kötelező, melyekre ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít!

 • nem helyi vállalkozásnak a székhelye szerinti önkormányzat „0”-ás igazolása
 • nyilatkozat, hogy a vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában, vagy „0”-ás igazolás a köztartozás mentességről
 • 1 db referencia (szerkezeti acélok hegesztési munkái)
 • felelős műszaki vezető szakmai önéletrajza
 • felelősségbiztosítás
 • nyilatkozat garanciavállalásról és szavatosságról

A pályázóknak az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani, lehetőség szerint személyesen a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájára (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. 114. szoba)

2018. január 9-én, 10.00 óráig.

Az ajánlatok a benyújtási határidőben (2018. január 9-én, 10.00 óra) a jelenlevő ajánlattevők előtt kerülnek felbontásra.

A borítékbontást követően az ajánlatok értékelése után azonnal sor kerül az egyfordulós árlejtéses tárgyalás lefolytatására, ezért kérjük az ajánlatot tevőket, hogy a boríték bontáson és azt követő tárgyaláson személyesen jelenjenek meg.

A borítékra kérjük ráírni:

„Lelátó megerősítési munkálatok kivitelezése. Pályázat határidő előtt nem bontható fel”

A beadási határidőre be nem érkezett postai úton feladott ajánlat érvénytelen függetlenül a késedelem okától.

Telefaxon és e-mailen benyújtott ajánlat érvénytelen tekintettel arra, hogy annak tartalma a benyújtási határidő előtt ismertté válna.

Az ajánlatokról Ráckeve Város Képviselő-testülete a januári ülésén dönt. A versenyeztetésre a Ptk. 6:74-76. §-ai az irányadóak azzal, hogy ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást – érvényes ajánlat esetén is – eredménytelennek hirdesse ki.

A felhívással kapcsolatban további felvilágosítást nyújt: Both Csaba 0670/3339947
Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

1 számú melléklet

Ráckeve, Dömsödi út.

Sipos Ferenc Sportpálya

lelátó középső rész megerősítése és lépcsők felújítása

1.                                                                                                                   Nettó   Anyag Díj

Ülő, és járófelület cseréje I. o. 7,5 cm x 15cm keresztmetszetű

fűrészelt fenyőfa felhasználásával egyszer gyalulva,

6mm x 100mm-es kapupánt csavarral rögzítve       

12,6 m3                                                                                                                     

2.

Új faszerkezet alapozása, 2rtg vastaglazúrral történő

felületkezelése

504 m2                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.

Új ülőkék elhelyezése, rögzítése csavarozással.

(megrendelő biztosítja)

300 db                                                                                                                     

4.

Meglévő acél tartószerkezet csiszolása drótkoronggal

86,24 m2 + 78,4 m2                                                                                        

5.

Meglévő acél tartószerkezet alapozása, festése két rtg. zománccal

86,24 m2 + 78,4 m2                                                                                                                                                                                    

6.

Tartószerkezet statikai megerősítése, statikai terv szerint alapozva,

felület kezelve, mely tartalmazza a meglévő szerkezet javítását is.

Megjegyzés: Ha nem betonozzuk az acél tartókat akkor lehetséges talplemezzel is rögzíteni, de ha a talplemezt

utólag helyezik el, akkor csak a ragasztott dűbel jöhet számításba (300x300x8 mm talplemez+4M16

ragasztott dűbel).Ha a talplemezt a friss betonba teszik, akkor betonozó karmokat kell a lemezre hegeszteni

1 tétel  

                                                                                                                                                                                                                                                    

8.

Felújításból kimaradó lelátók védőkerítéssel történő elkerítése,

150 cm magas vadháló telepítésével

60 fm                                                                                                                        

                                                                                 

                                                                       Nettó anyagköltség összesen:               

                                                                       Nettó munkadíj összesen:                                 

                                                                      Nettó összese:

                                                                       Áfa:

                                                                       Bruttó összesen:

                                  

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2017. december 19-én  (kedden)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2017. december 19-ei ülésre

Meghívó

Bodzan Antal kiallitas

Meghívó

MOZAIKOK FOTOARTKEVE meghivo

Aktuális események

Facebook értéktár

Online TV