Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) pályázatot ír ki Ráckeve Város Rendelőintézeti Ellátó Gazdasági Szervezet (REGESZ) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására az alábbi tartalommal:

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A munkavégzés helye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. (Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól

(2019. január 1. napjától – 2023. december 31. napjáig szól)

A vezetői beosztás megnevezése: intézményvezetői munkakör (magasabb vezető).

A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: - az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, - az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését, - felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért, - gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt, - gazdálkodási előadó.

Illetmény és juttatások: Az illetmény, vezetői pótlék megállapítására és juttatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú gazdasági végzettség;
 • a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

Pályázatok elbírálásánál előnyt jelen:

 • költségvetési szervnél szerzett 3 év vezetői tapasztalat; gyakorlat,
 • egészségügyi gazdálkodási gyakorlat,
 • egészségügyi termékismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;
 • részletes szakmai önéletrajzot;
 • szakmai vezetői koncepciót; fejlesztésre irányuló elképzeléseket,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolását.
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozatot a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra.

A pályázati felhívás Kormányzati Személyügyi Központ honlapján való közzétételének időpontja:2018. november 6.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 6.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb KSZK internetes oldalon történő közzététel napjától számított 60. nap

A pályázat benyújtásának módja: személyesen Ráckeve Város Polgármesterénél, vagy postai úton: 2300 Ráckeve Szent István tér 4. Polgármesteri Hivatal címére, Szadai József Polgármesternek címezve, zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 16. 00 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell tüntetni a beosztás megnevezését: „REGESZ Intézményvezetői álláspályázat”. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni : dr. Rupp-Müller Melinda mb. aljegyzőnél, a 06-24-532-331 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja: A szakmai bizottság véleményezését követően Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Fesztiválok 2018

fesztivalok 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

Meghívó

kotar meghivo

Meghívó

skarica

adventi fenyek 2018

Meghívó

plakat 1 verzio

Mézes Ráckeve felhívás page0001

Meghívó

színház november ráckeve

adventi vasar 2018

plakat 2

hajókirándulások 2018
 

Aktuális események

2018. nov. 09. - 18:00 - 00:00
Fotó-Sziget – kiállítás
2018. nov. 15. - 17:00 -
Kőtár/Lapidárium - állandó kiállítás
2018. nov. 17. - 10:00 - 18:00
Szülők Napja
2018. nov. 17. - 19:00 -
Ráckevei Vénusz Színház: Huzatos Ház
2018. nov. 21. - 15:00 -
Bán Mór Ráckevén
2018. nov. 24. - 14:00 -
Adventváró táncház és mézeskalácsozás
2018. nov. 28. - 00:00
Mézes Ráckeve – mézeskalács kiállítás
2018. nov. 30. - 17:00 -
Adventi Fények

Facebook értéktár

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom