Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ráckevei Szivárvány Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 21-től 2023. augusztus 15-ig szól.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Vörösmarty utca 40.

Pest megye, 2300 Ráckeve, Ifjúság utca 2.

Pest megye, 2300 Ráckeve, Iskola utca 48.

Pest megye, 2300 Ráckeve, Dömsödi út 67.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben foglaltak szerint az intézményvezetési, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Felsőfokú iskolai végzettség, óvodapedagógusi szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idő-re, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg óvodapedagógusi munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés
 • magyar állampolgárság
 • a pályázó ne álljon cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó szakmai önéletrajza
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program)
 • iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik, a pályázattal kapcsolatban kezelhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve megbízása esetén azt 30 napon belül megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szadai József nyújt, a 06-24-523-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20057/2018, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Ráckeve Város Polgármestere, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról jogszabályokban meghatározott véleményeztetési eljárás lefolytatása és a pályázók meghallgatása után Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ráckeve Város honlapja
 • Ráckevei Újság
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Fesztiválok 2018

fesztivalok 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2018. május 24-én  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2018. május 24-ei ülésre

Meghívó

punkosdolo 2018

Meghívó

ossztart2018

Meghívó

plakat jv 2018

Meghívó

nsmail 2018

Meghívó

kozosssegi szolgalat

Meghívó

Rajzverseny

hajokirandulasok 2018 

Aktuális események

2018. máj. 19. - 19:00 -
Ráckevei Vénusz Színház: Őrültek tornya
2018. máj. 21. - 18:00 -
Pünkösdölő
2018. máj. 31. - 08:00 - 00:00
Nemzeti Összetartozás Napja
2018. jún. 02. - 00:00
János Vitéz Mesefesztivál
2018. jún. 02. - 00:00
János Vitéz Mesefesztivál
2018. jún. 14. - 00:00
Labdarúgó-világbajnokság kivetítése
2018. jún. 17. - 00:00
Borkovits József Emlékverseny és Családi Egészségnap

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

 onkentes