Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Skarica Máté Városi Könyvtár
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) magasabb vezetői pótlék tekintetében Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A. §. (1) bekezdésében, valamint a 6/B. §. (5) és 6/G. § bekezdésében meghatározottak
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • Büntetlen előélet
 • A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval köz-alkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti (könyvtáros) munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • a végzettséget(ke)t igazoló okiratok másolatát
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázat elbírálásáig benyújtható
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. nyújt, a 06-24-523-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20056/2018 valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
 • Személyesen: Ráckeve Város Polgármestere, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot 1 pld-ban papír alapon és 1 pld-ban CD lemezen Word formátumban kérjük beadni és a borítékon feltüntetni: „Pályázat a Skarica Máté Városi Könyvtár igazgatói állásra” A pályázat elbírálása a képviselő-testület által történik – szakmai és szakbizottsági meghallgatás után – a képviselő-testületi ülésen a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt szabályok szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ráckeve Város honlapja
 • Ráckevei Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat-hoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak dokumentumait megismerhessék.

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Fesztiválok 2018

fesztivalok 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2018. május 24-én  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2018. május 24-ei ülésre

Meghívó

punkosdolo 2018

Meghívó

ossztart2018

Meghívó

plakat jv 2018

Meghívó

nsmail 2018

Meghívó

kozosssegi szolgalat

Meghívó

Rajzverseny

hajokirandulasok 2018 

Aktuális események

2018. máj. 19. - 19:00 -
Ráckevei Vénusz Színház: Őrültek tornya
2018. máj. 21. - 18:00 -
Pünkösdölő
2018. máj. 31. - 08:00 - 00:00
Nemzeti Összetartozás Napja
2018. jún. 02. - 00:00
János Vitéz Mesefesztivál
2018. jún. 02. - 00:00
János Vitéz Mesefesztivál
2018. jún. 14. - 00:00
Labdarúgó-világbajnokság kivetítése
2018. jún. 17. - 00:00
Borkovits József Emlékverseny és Családi Egészségnap

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

 onkentes