Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ács Károly Művelődési Központ  igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.05.01-2020.04.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai mellett az Ács Károly Művelődési Központ vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992.(XI.20.) Korm.r. rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1), rendelkezik aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel, b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről
 • megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közművelődési szakmai munkakörbe nevezhető ki
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • tizennyolcadik életévét betöltött

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival)
 • A megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó programon túl: A vezetői programnál mutassa be a pályázó azt a szakmai törekvést, amely az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozik, összhangban a város kulturális életével (más települési intézmények, civil/egyházi szervezetek stb. programok, újdonságok, technikai-szakmai fejlesztések, dolgozók továbbképzése; egyéb fejlesztések: honlap, minőségbiztosítás stb.
 • iskolai végzettséget, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázatot zárt borítékban „Pályázat az Ács Károly Művelődési Központ igazgatói állására” jeligével kell a pályázati címre eljuttatni postai úton, egy példányban papír alapon és egy példányban CD lemezen Word formátumban.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartal Zita jegyző (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) nyújt, a 06-24-523-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20029/2018 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot beküldőket a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd az önkormányzat szakbizottságának javaslata alapján dönt a Képviselő-testület. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Ráckeve Város honlapja

•         Ráckevei Újság

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2018. március 22-én  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2018. március 22-ei ülésre

Választások 2018

Meghívó

 husveti programajanlo csomafalva

hajokirandulasok 2018 

Aktuális események

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV