Ráckevei Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Ráckevei Polgármesteri Hivatal Aljegyző, irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2020.06.30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 2020.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az aljegyző tartós távolléte alatt a jegyző helyettesítése az Mötv. és a Kttv-ben foglaltak szerint, a jegyző által meghatározott egyéb feladatok, illetve a Jegyzői Iroda vezetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szak, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • Közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Települési önkormányzatnál szerzett legalább 5 éves gyakorlat
 • Közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat
 • Anyakönyvi szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 45/2012. (III.20.) Korm rendelet 8. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmányok másolata,közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja
 • pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázat elbírálásában résztvevők személyi anyagát megismerhetik
 • pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartal Zita jegyző (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) nyújt, a 06-24-523-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20021/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző, irodavezető.

•         Személyesen: Szadai József, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai feltételeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kinevezésről a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Ráckeve Város honlapja

•         Ráckevei Újság

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Fesztiválok 2017

fesztivalok 2017

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2018. február 22-én  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2018. február 22-ei ülésre

Választások 2018

Meghívó

ULTRA A3 plakat b

Meghívó

 VGH plakát

Meghívó

2018 Ráckeve

Meghívó

meghivo kialliats

Meghívó

Hazajaro Marc10

Meghívó

marc 15 plakat 2018

hajokirandulasok 2018 

Aktuális események

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV