Ráckevei Polgármesteri Hivatala "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Ráckevei Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ipari és kereskedelmi, szálláshely-üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés; hirdetmények kifüggesztésének ügyintézése; cím nyilvántartás; az önkormányzat Sport, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága ügyviteli feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Az I. besorolási osztályban: Főiskola, vagy egyetemi végzettség,
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi,
 • társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy
 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági,
 • közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. A II.
 • besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai
 • végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági,
 • üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak
 • ügyintézői vizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes-körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező

adatkörrel és a 45/2012. (III.20.) Korm rendelet 8. § és 1. mellékletben foglaltak

 • figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmányok másolata
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt
 • a jelentkező nyilatkozata arról, hogy az elbírálásában résztvevők a személyi anyagát megismerhetik
 • a jelentkező nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, a közügyek gyakorlásának és a foglalkozás vagy tevékenység gyakorlásának igazolására
 • a jelentkező nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Katalin (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) nyújt, a 06-24-523-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20135/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző .

 • Személyesen: Bartal Zita jegyző, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A formai feltételeknek nem megfelelő jelentkezések érvénytelenek, hiánypótlásnak helye nincs. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő jelentkezők közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról a jegyző dönt. A sikertelenül, illetve érvénytelenül jelentkezők részére a beadott anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Ráckeve Város Honlapja

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2017. december 19-én  (kedden)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2017. december 19-ei ülésre

Meghívó

Bodzan Antal kiallitas

Meghívó

MOZAIKOK FOTOARTKEVE meghivo

Aktuális események

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV