Ráckevei Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet iktató - közszolgálati ügykezelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag három év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beérkező és keletkezett iratok iktatása; postai küldemények átvétele; iktatott ügyiratok átadása az ügyintézőnek; egyéb iratok, levelek, iktatást nem igénylő beadványok szétosztása; ügyiratkezelő rendszer kezelése; az előadók által elintézett, leadott ügyiratok irattározása az átmeneti, illetve a központi irattárba; iratselejtezés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ügykezelői vizsga, iratkezelési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • 45/2012.(III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartal Zita Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. nyújt, a 06-24-523-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20134/2017 , valamint a munkakör megnevezését: iktató - közszolgálati ügykezelő .

Személyesen: Bartal Zita jegyző, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Ráckeve Város Honlapja

Ráckevei Újság

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2017. december 19-én  (kedden)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2017. december 19-ei ülésre

Meghívó

Bodzan Antal kiallitas

Meghívó

MOZAIKOK FOTOARTKEVE meghivo

Aktuális események

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV