Városi Intézményi Gazdasági Iroda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Városi Intézményi Gazdasági Iroda analitikus könyvelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tárgyi eszköz és kis értékű eszközök analitikus könyvelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • •Középiskola/gimnázium, közgazdasági érettségi, pénzügyi számviteli jártasság,
  • •Büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • •Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és  tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • •szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • •Fényképes szakmai önéletrajz
  • •3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • •végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodor Lászlóné nyújt, a 70/3301842 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Városi Intézményi Gazdasági Iroda címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20085/2017 , valamint a munkakör megnevezését: analitikus könyvelő.
  • Személyesen: Bodor Lászlóné, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Csak a nyertes pályázó kerül értesítésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

Facebook

Meghívó

Megallitotabla summerfest 2017

Meghívó

Pestmegye szepe

Facebook értéktár

Népszavazás 2016

RSD Projekt

rsd banner

Online TV