Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ács Károly Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai mellett az Ács Károly Művelődési Központ vezetése,teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992.(XI.20.) Korm.r. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1), rendelkezik aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez., ,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről
 • megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közművelődési szakember munkakörbe nevezhető ki
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • tizennyolcadik életévét betöltött

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival)
 • a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program
 • iskolai végzettséget, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         A pályázatot zárt borítékban „Pályázat az Ács Károly Művelődési Központ igazgatói állására” jeligével kell a pályázati címre eljuttatni postai úton, egy példányban papír alapon és egy példányban CD lemezen Word formátumban.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartal Zita jegyző (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) nyújt, a 06-24-523-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20058/2017 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd az önkormányzat szakbizottságának javaslata alapján dönt a Képviselő-testület

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ráckeve Város honlapja

Facebook

Elkövetkezendő események

2017. jún. 02. - 18:00 - 00:00
Orient Enikő textilművész kiállítása
2017. jún. 23. - 17:30 -
Péntek Esti Korzó
2017. jún. 24. - 20:00 -
Pódium estek az Ács Károly Művelődési központban
2017. jún. 30. - 18:00 -
Péntek Esti Korzó
2017. júl. 07. - 18:00 -
Péntek Esti Korzó
2017. júl. 08. - 18:00 -
Zorall koncert
2017. júl. 14. - 18:00 -
Péntek Esti Korzó
2017. júl. 21. - 00:00
Pódium estek az Ács Károly Művelődési központban

RSD Projekt

rsd banner

Népszavazás 2016

Online TV