Ráckeve város EU-s támogatásból megvalósuló ivóvíz minőség javítási projektjének- KEOP 7.1.0./11-2011-0118-  előkészítő folyamata lezárult.szechenyi logo

2013.augusztus 23-án a ráckevei Savoyai–kastélyban került megrendezésre a project előkészítésének lezáró sajtótájékoztatója, amelynek a leglényegesebb mondanivalója az volt, hogy a project befogadásra került, így nagy valószínűséggel elnyeri az igényelt támogatást és megindulhat a beruházás.

Ahogyan a korábbi sajtótájékoztatókon és a lakossági fórumon is elhangzott, az Európai Unió által támogatott projekt megvalósítása során kivitelezésre kerülő vízkezelő berendezésekkel - a kútvizek arzén-, vas-, mangán-, és ammóniumtartalmát a vonatkozó szabványokban előírt határértékek alá csökkentik, biztosítva a város lakói számára a kifogástalan minőségű, egészséges ivóvizet,

Az ivóvízminőség-javító beruházás jelentős része a város jelenleg is meglévő, eddig kihasználatlan két vízmű-telepén belül valósul meg, a vízkezelő berendezések és műtárgyaik megépítésével, a meglévő víztároló medencék, a víztornyok, a kút-, és nyomásfokozó szivattyúk felújításával, nem zavarva a város lakóinak megszokott életét. A beruházás kivitelezése során a közel 40 éves ivóvízhálózat azbesztcement csővezetékei teljes egészében kicserélésre kerül, mellyel a csőtörések száma és az ezzel összefüggő vízveszteség is jelentősen csökkenni fog. Az ivóvíz minőségét javítani fogja még a vízhálózat végpontjainak tervezett összekötése is, amivel megszűnnek a végvezetékekben pangó, egészségtelen, esetenként undort keltő vizek.

Németh Attila a projekt kommunikációs munkatársa a Win-Win Marketingműhely Kft. részéről hangsúlyozta, hogy az Uniós támogatással létrejövő, ivóvízminőség-javító beruházás megvalósulása – az egészséges ivóvíz biztosításán felül nagy mértékben javítani fogja a városlakók komfort érzetét, feltehetően megnöveli az ivóvízzel ellátott ingatlanok értékét, és az idegenforgalomban is jelentős növekedést idéz elő.

Domahidi Lajos műszaki irodavezető a sajtótájékoztató résztvevői és a média csatornákon keresztül a lakosság számára igyekezett röviden összefoglalni a project jelentőségét, a fontosabb műszaki paramétereit és kitért a project részleteire is.

Tájékoztatója elején kiemelte, hogy a projekt célja Ráckeve lakossága (kb. 10061 fő) számára a jobb és egészségesebb környezeti feltételek megteremtése.
A projektnek kiemelt jelentősége van a célcsoport  egészségi színvonalának javításában, és a lakókörnyezet felértékelődésében.
További cél a fontosabb műszaki paraméterek felújítása, illetve új telepítése: vízkezelők gépészete, zárkamrák, medencék gépészete, vízkezelő gépházak, magas tározók, kútaknák, kezelt víztározók, bekötővezetékek és az ivóvíz hálózat körvezetékesítése.
Elmondta, hogya lakosság az ivóvízhálózatról beszerzett vizet mind saját fogyasztásra, mind háztartási fogyasztásra, mind a zöldfelületek öntözésére használja, valamint a fürdővíz szükséglet is magas, s a kertes házaknál a nyári időszakban a locsolási igény is megnöveli a fogyasztást. A lakossági vízfogyasztás mellett kiemelt fontosságú a zöldfelületek öntözésére használt víz mennyisége, amely az éves vízfogyasztás min. 10 %-ára tehető. Az öntözési célra használt víz 90%-át a lakosság használja, míg az önkormányzat tulajdonában lévő felületek öntözésére éves szinten az erre a célra felhasznált ivóvíz mennyiségének kb. 10%-a kerül felhasználásra.

Domahidi Lajos kitért arra is, hogyRáckeve Város Önkormányzata folyamatosan szépíti környezetét és a célok között szerepel a zöldfelületek arányának megtartása is. Zöldterületek nagysága a városban mintegy 10 ha. A Levegőt Ráckeve központjáért projekt keretén belül 2012 évben a városközpontban bővült a közterületek nagysága, zöldsávok kialakításával a parkolók mentén. Az új városi könyvtár területének parkosítása, a Szent István tér 5. szám előtti terület és a Posta köz rehabilitációja 2013 évben történt ik meg. Az öntözőrendszer részben megoldott.

Az irodavezető tájékoztatott arról a szándékról is, hogy az ivóvíz díjának kialakításakor a tulajdonos önkormányzat és a Vízi közművek Üzemeltetője törekedett olyan díjstruktúra kialakítására, amely lehetővé teszi a folyamatosan és elérhető árakon történő ivóvíz ellátást, lehetőséget teremt arra, hogy az üzemeltető biztosítsa a hálózat folyamatos karbantartását, a lehető leggyorsabban kijavítsa az esetleges meghibásodásokat. A lakosság díjfizetési hajlandósága a környező településekhez viszonyítva jónak mondható.

Tájékoztatójának leglényegesebb része a fejlesztés szükségszerűségének ismertetése, helyzetértékelése volt. Domahidi Lajos elmondta a korábban már nagyvonalakban és részben ismertetett ráckevei jelenlegi ivóvíz helyzetet:

Ráckeve városban 8 db mélyfúrású kút található, melyek közül 3 db az Újtelepi városrészben, míg 5 db a Csepel-szigeti részen helyezkedik el. A 8 db kút közül 1 db – leromlott állapota miatt - üzemen kívül helyezve, 1 db pedig a Páskom-tanya területén lévő ipari fogyasztóknál biztosítja a vizet, és a városi hálózattól függetlenül üzemel.

Ráckeve Város vezetése úgy döntött, hogy a kifogástalan minőségű ivóvíz szolgáltatásához elengedhetetlen a városi kutak vizének arzén-, és ammóniamentesítése, valamint vas-, és mangántalanítása. Mivel a település kifogástalan minőségű ivóvízzel való ellátása az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, ezért a vízminőség javítását Európai Uniós támogatással, pályázat útján kívánja a városvezetés megoldani. Ráckeve szerepel a 201./2001 (X. 25.) Kormányrendelet B/táblázatában, mely alapján jogosult az ivóvízminőség-javító programban való részvételre- hangsúlyozta Domahidi Lajos műszaki irodavezető, aki ezután tért ki a részletesebb fejlesztési tervekre, amelyekből az ún. „A” változat került elfogadásra:

Az I. számú vízmű létesítményei közül a 6. számú kút aknája, a térszíni tározók, a zárkamra és szivattyú gépház felújítása (szigetelés, belső burkolat), az aknákon belüli és azokon kívüli acél vezetékek, szerelvények cseréje, valamint a vízmű területe, kerítés egyes szakaszainak cseréje szükséges. Ugyancsak teljes külső és belső felújítás szükséges a víztorony esetében is.                                                                                                          A II. számú vízmű létesítményei közül a 7. számú kút aknája, a térszíni tározók, a zárkamra és szivattyú gépház felújítása (szigetelés, belső burkolat), az aknákon belüli és azokon kívüli acél vezetékek, szerelvények cseréje, valamint a vízmű kerítés egyes szakaszainak cseréje szükséges. Ugyancsak teljes külső és belső felújítás szükséges az 1. számú kút és a víztorony esetében is.                                                                                                 A tűzcsapok és tolózárak nagy részét is cserélni szükséges.

Az előzőekben részletezett vízhálózat hossza fm-ben megközelíti a 10km.

A műszaki irodavezető részletezte még a tervezett vízkezelési technológiákat, amelyek inkább a szakma ismerői számára adtak meg fontos paramétereket és szolgáltak jelentős információkkal.

 „A” változat tervezett beruházási költsége (járulékos költségek nélkül) több, mint 760 millió forint+ÁFA összegbe kerülne- jelentette ki tájékoztatója végén Domahidi Lajos.

Miután lezárult a project előkészítése és a pályázat befogadásra került, remélhetőleg hamarosan már az elnyert pályázati pénzből megvalósuló beruházás részleteiről tájékoztathatjuk legközelebb Ráckeve lakosságát.
 

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

banner 900x300

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2020

Fesztiválok Ráckevén 2020

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Tisztelt lakosság!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Ráckeve Város Polgármestere a 7/2020. (III.30.) sz. rendelettel (a rendelet szövege a honlapon megtalálható) módosította a kerti hulladékokra vonatkozó égetési szabályokat.

Ennek értelmében a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején a kerti hulladékok égetése tilos. A rendelkezés 2020. 04.04-én lép hatályba.

A kerti hulladék égetésének tilalmára a COVID-19 humánjárvány tüneteinek enyhítése érdekében került sor, melyben kimutatható, hogy a légúti problémák fokozásával a fertőzés súlyosabb lefolyású lehet.   Kérjük a rendelet betartására fokozottan figyeljenek!

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Táppénz - információ összefoglaló -COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban

tappenz covid 19

Tájékoztató munkáltatói lehetőségekhez - COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban

tajekoztato munkaltatoi lehetosegek

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány a 46/2020.(III.16.) rendeletének 2.§.-ban arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja - amennyiben  hozzátartozói vagy egyéb segítsége nincs -, ellátását a Ráckevei Családsegítő és Gyermekjóléti Központ koordinálja.

Otthoni tartózkodás bejelentésére szolgáló telefonszámok: 06/24 513 241, 06/70 3379 879

Engedélyköteles tevékenységek veszélyhelyzet alatti bejelentése

Tisztelt Ügyfeleink!

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020.(V.8.) Korm. rendelet 3. § rendelkezései alapján a Ráckeve Polgármesteri Hivatal létrehozta bejelentes@rackeve.hu email címet. Ezen az úton fogadja a hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló jegyzői eljárás tárgyában, a korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alá tartozó, veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentése céljából megtett beadványukat.

Veszélyhelyzet fennállása alatt a jelzett tárgyú bejelentéseket ezen az elektronikus úton szükséges megtenni.

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

versneked

E-hulladékgyűjtés

e hulladek 2020 05 30

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom