2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása.

Óvodaköteles gyermek estében a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettséget a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és az Oktatási Hivatalnak.

A bejelentési kötelezettség az Oktatási Hivatal online felületén erre rendszeresített űrlap kitöltésével, a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/külföldretavozasbejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és ezzel egyidejűleg a kitöltött és kinyomtatott űrlap postai úton történő megküldésével teljesíthető az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest Pf. 19. címére.

A bejelentés során meg kell adni a gyermek adatait, a kérelmet benyújtó szülő/törvényes képviselő adatait, amennyiben a gyermeknek jogviszonya van már valamely hazai köznevelési intézményben, az óvoda/iskola adatait, valamint a külföldre távozás kezdő időpontját és várható végdátumát.

Több gyermek estén több űrlapot kell kitölteni.

További felmerülő kérdés esetén az Oktatási Hivatal telefonos ügyfélszolgálata hívható a (36-1) 374-2100 telefonszámon.

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

banner 900x300

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2020

Fesztiválok Ráckevén 2020

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány a 46/2020.(III.16.) rendeletének 2.§.-ban arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja - amennyiben  hozzátartozói vagy egyéb segítsége nincs -, ellátását a Ráckevei Családsegítő és Gyermekjóléti Központ koordinálja.

Otthoni tartózkodás bejelentésére szolgáló telefonszámok: 06/24 513 241, 06/70 3379 879

Tájékoztató munkáltatói lehetőségekhez - COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban

tajekoztato munkaltatoi lehetosegek

Táppénz - információ összefoglaló -COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban

tappenz covid 19

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom