Ráckeve Város Önkormányzat képviselő-testületének 14/ 2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete Ráckeve Város Helyi Építési Szabályzatáról és Ráckeve Város Önkormányzat képviselő-testületének 165/ 2017. (VI.21.) határozata a településszerkezeti terv és mellékletei elfogadásáról

Ráckeve város polgármestere az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§.(4) bekezdés, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzati honlapon elektronikus formában, a polgármesteri hivatal (2300 Ráckeve, Szent István tér 4) műszaki irodáján papíralapú dokumentum formájában közzéteszem Ráckeve Város Önkormányzat képviselő-testületének 14/ 2017. (VI.22.) önkormányzati rendeletét Ráckeve Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Ráckeve Város Önkormányzat képviselő-testületének 165/2017. (VI.21.) határozatát a településszerkezeti terv és mellékletei elfogadásáról.

Ráckeve Város Képviselő-testülete a 151/2015.(IV.23.) számú határozatában a hatályos településrendezési eszközök (TSZT, HÉSZ, SZT) felülvizsgálatáról és új településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv készítéséről döntött.

A felülvizsgálatot szükségessé tette, hogy a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat 1998. évben került elfogadásra és többször módosította a képviselő-testület.

A hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata során a tervezett területfelhasználási, szabályozási elemek megvalósulása és jövőbeni megvalósulásának igénye került vizsgálat alá.

Az új településrendezési eszközök a beérkezett igények, a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés, a hatályos tervek felülvizsgálatának eredménye, a képviselő-testület fejlesztési döntései, tervezői szakmai javaslatok alapján készültek el.

A dokumentumok egyeztetési folyamata a vonatkozó kormányrendelet és az önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó rendelete alapján megtörtént.

A Településszerkezeti Terv az elfogadásától számított 30. napon lép hatályba, ezen naptól számítva alkalmazható.

Ráckeve Város Településszerkezeti Terv érvénybe lépésével egyidejűleg Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 205/1998. (IX.25.) sz. képviselőtestületi határozattal jóváhagyott és 248/2003.(VII.23.) sz., illetve 101/2009. (IV.17.) sz. képviselőtestületi határozattal módosított egységes szerkezetű Településszerkezeti Terve érvényét veszti és nem alkalmazható.

A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv 2017. július 23-án lép hatályba, ezen naptól számítva alkalmazható.

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ráckeve Városközpont Részletes Rendezési Tervéről szóló 24/1997. (XII.3) rendelete,Ráckeve Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervéről szóló többször módosított 19/1998.(IX.25.) számú rendelete.

A határozat és a mellékletét képező Településszerkezeti Terv, Ráckeve Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve letölthető:

folder Településrendezési terv


2017.07.04.

Szadai József
polgármester

Facebook

Meghívó

buza plakat

Meghívó

experidance 1001 facebook

Meghívó

35840530 1675216582516035

hajókirándulások 2018
 

Aktuális események

2018. júl. 21. - 09:00 -
III. Kajak - Kenu Maraton
2018. aug. 03. - 00:00
Retro Disco
2018. aug. 03. - 17:00 -
Búzaösszeöntés
2018. aug. 03. - 18:00 -
Péntek Esti Korzó
2018. aug. 11. - 20:00 -
Ráckevei Nyár 2018
2018. aug. 17. - 00:00
Ráckevei Nyár 2018

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

 onkentes

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom