Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi alapellátásokról szóló 5/2006. (III.6.) önkormányzati rendelet 6/A. §-a alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben úgy döntött, hogy 2017. szeptemberétől tanulmányi támogatásban részesíti a nappali tagozaton középiskolai (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző) tanulmányokat folytató, szociálisan rászorult diákokat.

A támogatás nyújtásának feltételei az alábbiak:

  • a gyermek mindkét szülője lakóhellyel rendelkezik Ráckevén, és életvitelszerűen e lakóhelyen lakik.
  • valamennyi kiskorú gyermek a családban nevelkedik
  • a gyermeknek legalább egyik szülője minimum egy éve munkaviszonyban áll vagy nyugdíjas
  • a gyermek rendszeresen jár iskolába
  • a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét

A középiskolai tanulmányi támogatást egy tanévre kell megállapítani. A kérelmet a szülő az erre rendszeresített formanyomtatványon a Ráckevei Polgármesteri Hivatalba (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. II/214.) nyújthatja be minden év szeptember 30-áig, ezt követően a szeptembertől induló tanévre már nem nyújtható be kérelem.

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a szülők és velük közös háztartásban élők kereseti, jövedelmi igazolásait
  • iskolalátogatási igazolást
  • szülő nyilatkozatát, mely szerint valamennyi kiskorú gyermekét a családjában neveli

A támogatási jogosultságról a bizottság minden év október 31-éig dönt. A támogatás összege maximum 10.000 Ft/tanulmányi félév, mely elsősorban pénzbeli juttatásként adható.

Boda Attila

EÜSZB elnök

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2017. október 26-án  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2017. október 26-ai ülésre

Meghívó

2017okt23

Meghívó

reformacio 2017

Meghívó

mezeshtter3

Meghívó

adventi koncert 2017

Meghívó

pest megye hangja plakat

 IRK PLAKaT

Aktuális események

2017. szept. 30. - 15:00 - 00:00
Míves Kézműves Örökség: A Matyó Népművészet - kiállítás
2017. okt. 20. - 17:00 - 00:00
Szijjártó Horváth Margit és Beretvás Csanád kiállítása
2017. okt. 23. - 10:00 -
Ünnepi megemlékezés
2017. okt. 27. - 18:00 -
500 éve Reformáció
2017. okt. 28. - 10:00 -
I. Ráckevei Mini Tökölő Fesztivál
2017. okt. 29. - 10:00 -
500 éve Reformáció
2017. okt. 31. - 08:00 - 17:00
Emlékmű állítása
2017. okt. 31. - 18:00 -
500 éve Reformáció
2017. nov. 04. - 13:00 -
VIII. Hangszerkiállítás és Harmonikás Találkozó a Csepel-szigeten
2017. nov. 16. - 08:00 - 17:00
„ Megújulás” címmel Irodalmi est / Skarica Máté Könyvtár

Facebook

Facebook értéktár

Népszavazás 2016

RSD Projekt

rsd banner

Online TV