Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi alapellátásokról szóló 5/2006. (III.6.) önkormányzati rendelet 6/A. §-a alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben úgy döntött, hogy 2017. szeptemberétől tanulmányi támogatásban részesíti a nappali tagozaton középiskolai (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző) tanulmányokat folytató, szociálisan rászorult diákokat.

A támogatás nyújtásának feltételei az alábbiak:

  • a gyermek mindkét szülője lakóhellyel rendelkezik Ráckevén, és életvitelszerűen e lakóhelyen lakik.
  • valamennyi kiskorú gyermek a családban nevelkedik
  • a gyermeknek legalább egyik szülője minimum egy éve munkaviszonyban áll vagy nyugdíjas
  • a gyermek rendszeresen jár iskolába
  • a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét

A középiskolai tanulmányi támogatást egy tanévre kell megállapítani. A kérelmet a szülő az erre rendszeresített formanyomtatványon a Ráckevei Polgármesteri Hivatalba (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. II/214.) nyújthatja be minden év szeptember 30-áig, ezt követően a szeptembertől induló tanévre már nem nyújtható be kérelem.

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a szülők és velük közös háztartásban élők kereseti, jövedelmi igazolásait
  • iskolalátogatási igazolást
  • szülő nyilatkozatát, mely szerint valamennyi kiskorú gyermekét a családjában neveli

A támogatási jogosultságról a bizottság minden év október 31-éig dönt. A támogatás összege maximum 10.000 Ft/tanulmányi félév, mely elsősorban pénzbeli juttatásként adható.

Boda Attila

EÜSZB elnök

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Fesztiválok 2018

fesztivalok 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2018. május 24-én  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2018. május 24-ei ülésre

Meghívó

ossztart2018

Meghívó

plakat jv 2018

Meghívó

nsmail 2018

Meghívó

kozosssegi szolgalat

Meghívó

Rajzverseny

hajokirandulasok 2018 

Aktuális események

2018. máj. 19. - 19:00 -
Ráckevei Vénusz Színház: Őrültek tornya
2018. máj. 21. - 18:00 -
Pünkösdölő
2018. máj. 31. - 08:00 - 00:00
Nemzeti Összetartozás Napja
2018. jún. 02. - 00:00
János Vitéz Mesefesztivál
2018. jún. 02. - 00:00
János Vitéz Mesefesztivál
2018. jún. 14. - 00:00
Labdarúgó-világbajnokság kivetítése
2018. jún. 17. - 00:00
Borkovits József Emlékverseny és Családi Egészségnap
2018. jún. 22. - 20:00 -
Retro Disco

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

 onkentes