Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi alapellátásokról szóló 5/2006. (III.6.) önkormányzati rendelet 6/A. §-a alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben úgy döntött, hogy 2017. szeptemberétől tanulmányi támogatásban részesíti a nappali tagozaton középiskolai (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző) tanulmányokat folytató, szociálisan rászorult diákokat.

A támogatás nyújtásának feltételei az alábbiak:

  • a gyermek mindkét szülője lakóhellyel rendelkezik Ráckevén, és életvitelszerűen e lakóhelyen lakik.
  • valamennyi kiskorú gyermek a családban nevelkedik
  • a gyermeknek legalább egyik szülője minimum egy éve munkaviszonyban áll vagy nyugdíjas
  • a gyermek rendszeresen jár iskolába
  • a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét

A középiskolai tanulmányi támogatást egy tanévre kell megállapítani. A kérelmet a szülő az erre rendszeresített formanyomtatványon a Ráckevei Polgármesteri Hivatalba (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. II/214.) nyújthatja be minden év szeptember 30-áig, ezt követően a szeptembertől induló tanévre már nem nyújtható be kérelem.

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a szülők és velük közös háztartásban élők kereseti, jövedelmi igazolásait
  • iskolalátogatási igazolást
  • szülő nyilatkozatát, mely szerint valamennyi kiskorú gyermekét a családjában neveli

A támogatási jogosultságról a bizottság minden év október 31-éig dönt. A támogatás összege maximum 10.000 Ft/tanulmányi félév, mely elsősorban pénzbeli juttatásként adható.

Boda Attila

EÜSZB elnök

Facebook

Választások 2018

Meghívó

 husveti programajanlo csomafalva

hajokirandulasok 2018 

Aktuális események

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV