1.  Ötletpályázat kiírója

Ráckeve Város Önkormányzata

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

 1. Ötletpályázat lebonyolítója

Ráckeve Város Önkormányzatának Főépítésze

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

 1. Ötletpályázat tárgya

Ráckeve Régi Városháza 2018. év második félévében megüresedő épületének jövőbeli hasznosítására vonatkozó ötletpályázat.

regi varoshaza

 1. Ötletpályázat célja
 • A megüresedő épületbe új funkció keresése.
 • Az új funkcióval összhangban az épület teljes felújítását, szükség szerinti bővítését, és finanszírozási lehetőségét tartalmazó javaslat.
 • A nyilvántartott műemléki értékű épület értékeinek tiszteletben tartása mellett a javasolt új felhasználás a mai kor műszaki követelményeinek megfelelően legyen megvalósítható.
 • A város mindennapi életének szerves része legyen az épület.

A pályázat célja továbbá olyan pályázók felkutatása, akik az általuk javasolt ötlet megvalósítására, finanszírozására vagy az elkészült objektum működtetésére vállalkoznának.

 1. Ötletpályázat jellege, formája
 • Jellege:    nyílt
 • Formája: titkos
 • lebonyolítása: jelen kiírás szerint
 1. Részvétel feltételei

Az ötletpályázat résztvevője lehet:

 • természetes személy, vállalkozás, alapítvány,
 • aki pályázatát határidőben benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

A pályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

 1. Ötletpályázatból történő kizárás

 A pályázat kiírója

 • kizárja a tervpályázatból - a tervcsomag felbontása nélkül - a határidő után benyújtott küldeményt.
 • kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
 • kizárja a 6. pont részvételi feltételeit nem teljesítő pályázókat.
 1. Határidők
 • Az ötletpályázat meghirdetése: 2017. 10.09.
 • Az épület megtekintése: E-mailben előzetesen egyeztetett időpontban.
 • Kérdések feltevésének határideje: 2017.11.27. 16 óra.
 • Kérdésekre adott válaszok határideje: 2017.12.04. 16 óra.
 • Pályaművek benyújtásának határideje: 2018.01.05. 12 óra.
 • Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: a pályaművek benyújtását követő 30 napon belül.
 • Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: eredményhirdetést követő egy héten belül.
 1. Dokumentáció átvétele

Az ötletpályázati dokumentáció a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címről kérhető meg a pályázó nevének és címének megadásával.

A dokumentációt Kiíró ingyenesen bocsájtja a pályázók rendelkezésére.

 1. Kérdések, válaszok

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldhetik meg.

A kérdésekre adott válaszokat minden regisztrált pályázó számára e-mailben küldi meg a Kiíró.

A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt - a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével - módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Utóbbi esetben a Kiíró kártérítési felelősséggel nem tartozik.

 1. Pályázatok benyújtása

A pályázatokat a dokumentációhoz csatolt „Címzéslap” felhasználásával kizárólag postai úton lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtási időpontja a postai bélyegző kelte.

A benyújtási határidőn túl érkezett pályaműveket a Kiíró a pályázatból kizárja a csomag felbontása nélkül.

 1. Pályázatok díjazása

A pályaművek díjazására összesen: bruttó 600.000 Ft áll rendelkezésre.                                            

A pályázat kiírója

 1. db I. díjat. 300 000 Ft,
 2. db II. díjat 200 000 Ft,
 3. db III. díjat 100 000 Ft összegben tervez kiadni.

A díjak adóköteles bevételek.

A Kiíró eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak.

A Kiíró csökkentheti a díjazásra fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

 1. Eredményhirdetés

A Kiíró a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat a nyerteseknek legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.

Az eredményhirdetés pontos idejét és helyét legkésőbb a kérdésekre adott válaszokkal egy időben közli.

A díjazásban nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.

 1. Pályázatok felhasználása

A díjazásban részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja.

 1. Benyújtandó munkarészek, formai követelmények

A benyújtandó pályázatok terjedelme maximum 20 oldal lehet.

A benyújtandó dokumentum formai követelményére vonatkozóan a Kiíró nem tesz megkötést.

A pályázatok nem sérthetik meg a titkosságot. A pályázatot tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad.

Az ötletpályázat titkosságát a postai feladás során is biztosítani kell.

A pályázatot egy példány papíralapú és egy példány digitális (CD) formátumban kell beadni.

A pályázók nevét, címét a „Boríték adatlap részére” borítékban lezárva kell csatolni.

A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni.

 1. Bírálati szempontok
 • Az ötletpályázat megvalósíthatósága, gazdaságossága,
 • az ötlet megvalósításához szükséges források lehetőségének felkutatására tett javaslat,
 • a városközponti területbe illeszkedő hasznosítás,
 • az épület műemléki értékeinek figyelembevétele.       
 1. A kiírás elektronikus levélben megkérhető mellékletei
 • Részletes leírás
 • Műszaki mellékletek
 • Címzéslap - Boríték adatlap részére - Adatlap – Nyilatkozat - minta

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2017. december 19-én  (kedden)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2017. december 19-ei ülésre

Meghívó

Bodzan Antal kiallitas

Meghívó

MOZAIKOK FOTOARTKEVE meghivo

Aktuális események

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV