Üdvözöljük Ráckeve Város Önkormányzat honlapján! Ez a honlap Ráckeve Város Önkormányzat tulajdona. Az oldal használatával Ön elfogadja az alábbi adatkezelési és felhasználási feltételeket.

Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, a honlapon regisztrált felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásával történik.

A felhasználók által a regisztrációs űrlapon, illetve az adatmódosító űrlapon megadott adatokhoz - a jelszó és az elérhetőségi adatok kivételével -, a honlap adminisztrátora fér hozzá.

A portálon automatikusan rögzítésre kerül a felhasználók regisztrálási dátuma és a portálra történő utolsó belépés dátuma.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása a portálon nyújtott szolgáltatások elérésé érdekében, valamint - statisztikai célokból - a portálra történő belépések dátumának rögzítése.
Az oldal adminisztrátora, továbbiakban adatkezelő, a fenti céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhat. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes hozzájárulása esetén adhat át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.


Az adatkezelő, a  felhasználó összes adatát és regisztrációját töröli, amennyiben:

  • jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot
  • más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával visszaél
  • a felhasználói név: obszcén, vagy trágár kifejezés, más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név, mai vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető, illetve védjegyet sért
  • más tagokat zaklat, rágalmaz, vagy sérteget
  • önkéntes döntése alapján e-mailben kéri adatainak törlését.


Tilosak az alábbi tevékenységek:

  • a szolgáltató szoftverének visszafejtése, számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet
  • jogosulatlan célokból más tagokról adatok gyűjtése
  • egy felhasználó által több felhasználói azonosító létrehozása
  • kéretlen levelek küldése, lánclevelek továbbítása
  • a weboldalon elhelyezett anyagok publikálása.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a felhasználó neve megtévesztő, a felhasználó kilétét igazoló személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze. Ha a felhasználó 24 órán belül nem igazolja kilétét, akkor regisztrációját törli. Adatkezelő nem tartozik felelősséggel a törölt regisztrációkból eredő hiányokért, károkért.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználó e-mail címének megváltozása esetén, a változást megelőzően a regisztrációkor megadott e-mail címéről kérheti annak módosítását.

Felhasználó hozzájárul, hogy adatait az adatkezelő összegyűjtse, felhalmozza, és ezeket anonim statisztikai célokra felhasználja.

Felhasználó teljes mértékben felel azért a tartalomért, amit jelen portálon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat és üzeneteket, fórum hozzászólásokat.
Adatkezelő ellenőrzi a felhasználók által rögzített tartalmakat. Ráckeve Város Önkormányzata nem felelős a továbbított információért.

Adatkezelő értesítés nélkül eltávolít minden tudomására jutó olyan tartalmat, amelyet a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi, szerzői, tulajdonosi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ráckeve Város Önkormányzata kizár mindennemű felelősséget az elhelyezett anyagok tartalmáért, hitelességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, illetve rendelkezésre állásáért, valamint az egyes tagok által tanúsított magatartásáért.

A felhasználó köteles minden tőle telhetőt megtenni személyes adatainak, különösen jelszavának védelme érdekében. Jelen portált kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy Ráckeve Város Önkormányzata nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni, illetve nem vagyoni károkért.

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Ráckevei Városi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik. Ráckeve Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési és felhasználási szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítást követően a felhasználó a portálra történő belépésével elfogadja a módosított adatkezelési és felhasználási szabályzatot.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Jóri András adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2018. február 22-én  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2018. február 22-ei ülésre

Választások 2018

Meghívó

ULTRA A3 plakat b

Meghívó

 VGH plakát

Meghívó

2018 Ráckeve

Meghívó

meghivo kialliats

Meghívó

Hazajaro Marc10

Meghívó

marc 15 plakat 2018

hajokirandulasok 2018 

Aktuális események

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV