Ráckevei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Ráckevei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Pénzügyi Irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 19. számú Pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Pénzügyi Iroda vezetése, az iroda feladat- és hatáskörébe tartozó pénzügyi, számviteli és költségvetési feladatok szakszerű ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elsődleges feladata a hivatali és az önkormányzati szervek költségvetés tervezésének, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásának, zárszámadásának, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásának, és a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetésének, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítésének megszervezése, irányítása, ellenőrzése, a pénzügyi iroda munkájának irányítása. A Hivatal működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységek irányítása, szervezése, ellenőrzése. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11 §-ában meghatározott feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete mindenkori költségvetési rendeletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 29/2012.(III.07.) Kormányrendelet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I. besorolási osztály előírásai alapján, továbbá a 368/2011.(XII.31.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 12.§ alapján
 • közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Önkormányzati területen szerzett pénzügyi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű ASP program ismerete,
 • Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte
 • Költségvetési szervnél szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23) Korm rendelet 9.§ és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt
 • pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázat elbírálásában résztvevők személyi anyagát megismerhetik
 • pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kereszturi Zita nyújt, a 06-24-523-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/11-8/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Irodavezető.
 • Személyesen: dr. Kereszturi Zita jegyző, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kttv. 46.§ (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatok elbírálása jegyző hatáskörébe tartozik. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rackeve.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ráckeve Város honlapja
 • Ráckevei Újság

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2019

fesztivalok 2019

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2019. június 27-én  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2019. június 27-ei ülésre

Meghívó

PEK 2019

Meghívó

emales megh page 0001

2019 rackevei duna ag hajokirandulasok A4 allo

Aktuális események

2019. máj. 31. - 17:00 - 00:00
Képzőművészeti kiállítás
2019. jún. 04. - 17:00 -
Nemzeti Összetartozás Napja
2019. jún. 10. - 18:00 -
"Pünkösdölő"
2019. jún. 21. - 18:00 -
Péntek Esti Korzó (PEK)
2019. júl. 05. - 18:00 -
Péntek Esti Korzó (PEK)
2019. júl. 06. - 19:00 -
Zorall Koncert
2019. júl. 07. - 00:00
Borkovics József Sprintverseny
2019. júl. 19. - 18:00 -
Péntek Esti Korzó (PEK)

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom