Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Jegyzője Pályázatot hirdet Műszaki ügyintézői munkakör betöltésére. A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Az ellátandó feladatok:

- Önkormányzati közutak fenntartási, építési és útkezelői feladatok ellátása,

- Ezekkel kapcsolatos szerződések előkészítése, végrehajtásának koordinálása és ellenőrzése,

- A kisebb volumenű karbantartási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése, ezzel kapcsolatos

számlák ellenőrzése,

- Utak állapotával kapcsolatos lakossági panaszok kivizsgálása és megválaszolása.

A munkakör betöltésének feltételei:

- magyar állampolgárság

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- felsőfokú műszaki végzettség, építő-, közlekedés-, útépítő – mérnök szakirány

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

- orvosi alkalmassági vizsgálat.

Előnyt jelent:

- műszaki szakmai-, közigazgatási- szakismeret,

- útépítési területen végzett kivitelezői-, karbantartói-, üzemeltetői tapasztalat,

- legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,

- közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel való rendelkezés,

- „B” kategóriás jogosítvány.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2017 (II.6) Önkormányzati rendelete, a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal béren kívüli juttatások (Cafetéria) szabályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajzot,

- végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

- hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követően 30 napon belül

A munkakör betölthető: elbírálást követően azonnal.

A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatok benyújtása:

Postán, vagy személyesen (zárt borítékban) a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve kell benyújtani.

Cím: 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat műszaki ügyintéző munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Pallaga Tamás városfenntartási irodavezetőtől kérhető a 06-24/505-536-os telefonszámon.

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2017. szeptember 27-én  (szerdán)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2017. szeptember 27-ei ülésre

Facebook

Meghívó

Fenyo Gusztav plakat

Meghívó

pest megye hangja plakat

Meghívó

email 001

Elkövetkezendő események

2017. aug. 31. - 08:00 - 17:00
Protestáns művek kiállítás a Keve Galériában
2017. szept. 08. - 18:00 - 00:00
Rofusz Kinga illusztrátor kiállítása
2017. szept. 14. - 08:00 - 17:00
Kutatásokra épülő állandó kiállítás és „Európai tabló” megnyitása
2017. szept. 16. - 00:00
Őszi Ászok Fesztivál
2017. szept. 16. - 19:00 -
Vénusz Színház nyitó előadása
2017. szept. 16. - 00:00
Őszi Ászok Fesztivál
2017. okt. 14. - 19:00 -
Vénusz Színház: Anconai szerelmesek

Facebook értéktár

Népszavazás 2016

RSD Projekt

rsd banner

Online TV