Oktatás

A 134/2016. (VI. 10.) Kormányrendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

1. mellékletének értelmében:

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ feladatellátási területe:

a Szigetszentmiklósi Járás és a Ráckevei Járás

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a fenntartója és működtetője a következő általános iskoláknak, gimnáziumoknak, szakgimnáziumnak és alapfokú művészeti iskoláknak:

Bővebben...

Alkategóriák

Cím: Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Telefon: 24/519-015 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Intézményvezető: Bőcze Ferencné

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kolter-Mucska Dóra
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
06-24-523-359

Óvodák, tagintézmények:

pdf  Szivárvány óvoda pedagógiai programja

pdf  Szivárvány óvoda házirendje

pdf  Szivárvány óvoda szervezeti és működési szabályzata

pdf Adatkezelési tájékoztató - Szivárvány Óvoda (894 KB)

pdf 7/2020. EMMI határozat (257 KB)

pdf Hirdetmény óvodai beiratkozásról 2020 (171 KB)

pdf 64/2020.(III.19.) Óvodai körzetek kijelölése 2020/2021. (62 KB)

pdf Óvodai körzetek 2020/2021. (90 KB)

pdf Adatkezelési szabályzat Ráckevei Szivárvány Óvoda (696 KB)

pdf 1. Melléklet adatkezelési szabályzathoz (276 KB)

pdf Adatkezelési tájékoztató felvételre jelentkezők pályázók részére (205 KB)

pdf Adatkezelési tájékoztató szerződéses partnerek részére - Ráckevei Szivárvány Óvoda (177 KB)

Árpád Fejedelem Általános Iskola

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Web: http://www.arpadrackeve.shp.hu

Az iskola rövid bemutatása:

szentimre iskolaIntézményünk 8 osztályos koedukált általános iskola. Barátságos, „kis" iskola vagyunk, 300 fő körüli gyermeklétszámmal.Évfolyamonként 2 párhuzamos osztályt működtetünk. A 7. évfolyamon 1 osztály van. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola a Csepel sziget egyetlen katolikus iskolája, ezért a környező településekről is beíratnak hozzánk tanulókat. Kiskunlacházáról, Dömsödről, Tökölről, Szigetszentmártonból, Szigetcsépről, Szigethalomról, Szigetújfaluból bejáró diákok száma 70 fő körül van.

Az iskola környezete, megközelíthetősége

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola Ráckeve központjában, a katolikus templom mellett található. Patinás, műemlék jellegű épület. Udvara közvetlenül a Duna- partra néz, ahonnan festői tájkép tárul a szemlélő elé. A gyerekek a nagyszünetben és a délutáni levegőzés alkalmával a Duna-parton játszhatnak, sétálhatnak. A környező településekről reggel és kora délután érkeznek menetrend szerinti járatok.

Várjuk a beiratkozókat

Óvodai szakvéleménnyel rendelkező, 6-7 éves korú elsősöket várunk 1. évfolyamunkra. Eddigi működésünk során minden hozzánk jelentkező 1. osztályos gyereket fel tudtunk venni. Osztálylétszámaink lehetővé teszik, hogy magasabb évfolyamokra is felvegyünk gyerekeket. A felvételeket a felsőbb évfolyamokon a szülővel és a gyermekkel történő személyes beszélgetés után, minden esetben egyénileg bíráljuk el.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • bizonyítvány ( ha van, ellenőrző illetve tájékoztató füzet az utolsó tanítási évről)
 • egyik szülő személyi igazolványa
 • szülő lakcímkártyája

Fogadni tudjuk a nem katolikus felekezetű gyermekek jelentkezését is.

Iskolánkba túlnyomó többségben katolikus gyerek jár. A református gyerekek létszáma általában 50 fő körül mozog. A református hitoktatást órarendbe illesztve, a katolikus hittan órákkal egyidejűleg tartják a hitoktatók.

Szeretettel várjuk a nem hívő családok gyermekeit is, abban az esetben, ha azonosulni tudnak iskolánk keresztény nevelési elveivel, és együttműködnek a pedagógusokkal és hitoktatókkal.

Hitélet

szentimre22

A heti 2 hittan órát a délelőtti órarendbe beépítve hitoktatók és atyák tartják. Hétfőnként, reggel ½ 8-kor a templomban lelki útravalóval kezdjük a hetet. A hónap második hétfőjén közös szentmisén vesz részt az iskola diáksága és pedagógusai. Advent idején nagyon sok diákunk és tanárunk vesz részt rendszeresen a rorátén. A rorátén legtöbbször részt vevő tanulók számára a téli szünetben jutalom kirándulást szervezünk. A húsvéti időszakban a hétfői lelki gyakorlatok helyett péntekenként közös keresztúton vesz részt az iskola közössége.

Aki a tanév folyamán minden szentmisén részt vesz, jutalomkirándulásra, az elsőáldozás évében ingyenes iskolai táborozásra visszük. A karácsonyi és húsvéti időszakban 1 napos lelki gyakorlattal készülünk az ünnepre.

Iskolánk nevelési céljai nagy vonalakban

Diákjainkat a hit, remény és szeretet erényeinek követésére szeretnénk nevelni. Mai rohanó és változó világunkban is becsülettel megállják majd helyüket azok az emberek, akik hitük tanítása szerint, a krisztusi példát követve szilárd elvek szerint fognak élni. Fontosnak tartjuk, hogy olyan emberpalántákat neveljünk, akik esetenként képesek elviselni a kudarcot, és bízva a jövőben kitartással dolgoznak kitűzött céljaik elérése érdekében. Iskolai nevelő munkánkat gyermekszerető, tapasztalt pedagógusok végzik, akik egymás felé szeretettel forduló gyerekközösségek kialakítását tekintik fő feladatuknak. Olyan fiatalokat szeretnénk iskolánkból elbocsátani, akiknek a keresztény szeretet gyakorlása embertársaik felé életük alapeleme. A keresztény értékek biztosítják majd diákjaink számára a biztonságos eligazodást napjaink gyorsan átalakuló világában.

Iskolánk oktatási céljai nagy vonalakban

Az elméleti tantárgyak tananyagának alapos megtanítása, korszerű ismeretek nyújtása. A tanulók sikeres felkészítése a középiskolai tanulmányokra. A készségtárgyak iránti érdeklődés kialakítása. Képesség és igény kialakítása a gyerekekben az önművelésre.

Célunk elérése érdekében

 • 1-2. évfolyamon 9 órában tanítjuk az anyanyelvet
 • 1. osztálytól kezdve bontott csoportban tanítunk informatikát
 • 1. osztálytól kezdve játékos formában ismerkednek a gyerekek az angol nyelvvel
 • 5. évfolyamtól emelt óraszámban, 4 órában, bontott csoportban tanulják az angol nyelvet
 • 7- 8. évfolyamon matematikából, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból képességek szerinti bontott csoportban készítjük fel diákjainkat a továbbtanulásra.
 • a 7-8. osztályos tanulóinknak matematikából, magyarból és angolból felvételi előkészítőt tartunk
 • tehetséges tanulóink egyházmegyei (vers- és prózamondó, történelem, matematika, informatika, hittan) versenyeken mérhetik össze tudásukat, de részt veszünk a környék iskolái által szervezett megmérettetéseken is.

Egyéni bánásmód:

 • A rászoruló tanulókat korrepetálások, fejlesztő foglalkozások tartásával segítjük.
 • A fejlesztő foglalkozásokat szakképzett fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus tartja.
 • 1. évfolyamos tanulóink számára logopédiai ellátást biztosítunk.
 • Szükség esetén iskolapszichológus foglalkozik a gyerekekkel.

Készségtárgyak oktatása:

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekekben szunnyadó tehetség kibontakoztatására.

 • 1-8. évfolyamon heti 1 órában néptáncot tanítunk.
 • A rajzot tehetséges művésztanárunk, Mertl Attila tanítja.
 • 2. évfolyamon a Ránki György Művészeti Iskola szolfézs tanára 2 szolfézs órát tart hetente.
 • 1-8. évfolyamon szeptember 1- 6 hétében és a tanév végén, az utolsó 6 hétben testnevelés óra keretén belül úszni visszük a gyerekeket a gyönyörű, felújított ráckevei termálfürdőbe.
 • A szomszédos Ránk György Művészeti Iskolával szoros együttműködés keretén belül lehetőség van hangszeres zene tanulására is.
 • Tehetséges tanulóink rendszeresen részt vesznek rajzpályázatokon, ének versenyeken, ahol kimagasló eredményeket érnek el. Minden évben résztvevői vagyunk az egyházmegyei kórustalálkozón és foci bajnokságon.

A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló szakköreink.

 • Iskolánkban számos szakkör biztosítja diákjaink sokoldalú fejlődését.
 • Matematika, informatika, természetvédelem, elsősegélynyújtás, szabás - varrás, sport, foci, kosárlabda, színjátszó szakköri foglalkozások közül választhatnak.
 • Iskolánk kórusa is több éves múltra tekint vissza.
 • Havonta egy péntek délután különböző szervezett szabadidős foglalkozásokat hirdetünk, mely nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében. Ezeken a délutánokon hajtogatás, biciklis akadályverseny, bábkészítés, érdekes vetélkedők a programok.
 • Természetjáró csoportunk rendszeresen kirándul, bejárva az ország legszebb vidékeit.
 • Nyaranta pedagógusaink 1 hetes nyári tábort szerveznek. A táborokat az ország különböző részeire szervezzük, ahol a gyermekek megismerkedhetnek az adott tájegység nevezetességeivel.

Az iskolában lehetőség nyílik különórákon való részvételre.

 • Nagy sikerrel működik társastánc szakkörünk.
 • Mindlab- program keretében heti rendszerességgel fejlesztő foglalkozások vannak.
 • A 2008/ 2009. tanévben tervezzük különböző sportszakkörök beindítását.
Az iskola felszereltsége
 • 2008. májusában vettük birtokba minden igényt kielégítő tornacsarnokunkat. Új rajz szaktanterem, a felsősök számára fizika- kémia szaktanterem áll rendelkezésre.
 • Könyvtárunk egyre bővülő választékkal várja olvasóit. A 2008/ 2009. tanévtől felújított, sportolásra, játékra alkalmas iskolaudvar kerül kialakításra.
 • Felső tagozatban minden tanterem smart, interaktív táblákkal van ellátva, melyet jól képzett pedagógusaink és a gyerekek szívesen használnak a mindennapi munkában.

Étkezés biztosítása.

Igény szerint háromszori és kétszeri étkezést tudunk biztosítani tanulóink számára.

Délutáni felkészülési lehetőségek

1-2. évfolyamon az egész napos iskolaotthonos rendszerű oktatást választották a szülők. Az iskola megfelelő létszámú jelentkező esetén nyitott 1-2. osztályban is tanítás után hazajáró osztály szervezésére.

Akadálymentesítés

Sajnos az épület akadálymentesítése pillanatnyilag nem megoldott.

Hagyományaink

szentimre44November elején Szent Imre Napot tartunk. Ilyenkor az egész iskola játékos vetélkedőkön vesz részt. A Szülői Munkaközösség támogatásával Szent Imre Bált tartunk a Savoyai kastélyban.Karácsonykor a templomban diákjaink ünnepi műsorral köszöntik Jézus születését.Májusban Művészeti estet tartunk. Színjátszó szakkörünk, énekkarunk,néptáncosaink, rajz szakköröseink bemutatják a szülőknek és érdeklődőknek előadásaikat, alkotásaikat.Két éve kerül megrendezésre az egészségnap, az iskolai egészségnevelés részeként. A Föld Napja alkalmából minden évben szabadtéri akadályversenyeket rendezünk.


Eredményeink

Büszkélkedhetünk középiskolai felvételi arányunkkal. Minden évben több diák nyer felvételt a környező 6 osztályos gimnáziumokba. A 2008-2009. tanévben tanulóink 90%-a az elsőnek megjelölt 4 osztályos középiskolába nyert felvételt.

Alapítványunk

A Gulyás Kálmán Emlékére Alapítvány anyagi támogatásával segíti iskolánk működését. Szülők, szimpatizánsok tisztelnek meg minket azzal, hogy jövedelemadójuk 1%-át, vagy adományként kisebb- nagyobb összeget felajánlanak az alapítvány számára. A befolyt összeget tanulmányi versenyek jutalmazására, könyvtár és eszközfejlesztésre fordítjuk.

Adószám: 18690493-1-13

Az iskola alapadatai:

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
2300 Ráckeve, Szent István tér 22.
Tel:06-24-422-803
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal: www.szentimreiskola.hu

2300 Ráckeve Kossuth Lajos utca 16.
Tel./fax: 06-24-385-113
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.ranki-zenede.hu

Az iskola igazgatója: Sebők Szilvia

Az intézmény, mint önálló városi zeneiskola 1983 óta működik, művészeti iskolává 1997-ben alakult. Ránki György zeneszerző nevét fennállásának 20. évfordulóján vette fel.

Alapvető célkitűzésük a képességfejlesztés, esztétikai nevelés, jó ízlés kialakítása. A művészetek segítségével érzékenységre, nyitottságra, a másikra való odafigyelés képességére nevelik közel 400 növendéküket.

Tanszakaik:

 • Zeneművészeti: hegedű, zongora, harmonika, furulya, fuvola, klarinét,szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, gitár, magánének, zenei előképző
 • Képzőművészeti: rajz, festészet, grafika, tűzzománc
 • Néptánc
 • Gitár
 • Magánének
 • Zenei előképző

Hagyományos rendezvényeik:

 • Növendékhangversenyek havi rendszerességgel
 • Karácsonyi koncert a Savoyai kastélyban
 • Ránki koncert az iskola névadója tiszteletére
 • Pünkösdölő – a néptánc tagozat év végi vizsgaelőadása
 • Folyamatos képzőművészeti kiállítás az iskola folyosóján
 • "Zsipp-zsupp" koncertek, közös órák, nyílt órák, tanszaki bemutatók
 • Képzőművészeti tanszak alkotásainak év végi kiállítása

Az iskolába jelentkezni a meghirdetett felvételi időpontokban lehet. Az állami és városi támogatás mellett a szülőknek térítési díjat kell fizetniük. Ennek összege tanulmányi eredménytől függően alakul, új növendékek számára 9000.- Ft/félév.

bolcsi2ÉLET A BÖLCSŐDÉBEN

Ráckeve szívében van egy hely, ahol a legkisebbek élik a kis életüket, mely számukra az első nagy változás. Ebben az ismeretlen kalandban szeretne segíteni szülők, és gyermekeik számára családorientált intézményünk.

Örömmel vettük, hogy egyre nagyobb a szülői igény a kisgyermekek napközbeni ellátására. 104 férőhellyel várjuk a gyermekeket 20hetes kortól – 3éves korig, hogy szüleik hamarabb vissza tudjanak térni a munka világába.

Kisgyermeknevelőink szeretetteljes légkörben biztosítják a játék örömét, és a kisgyermek szükségleteinek ellátását. Figyelembe veszik az egyéni bánásmód elvét, az eltérő otthoni szokásokat, a kisgyermek igényeit és hangulati állapotát.

Kornak megfelelő játékkészlettel segítik a tágabb környezet megismerését, és az átélt élmények feldolgozását. Segítik a gyermek egészséges testi, szellemi, lelki, és szociális fejlődését. Bátorítják, és támogatják a kisgyermek önállósodási törekvéseit, ezáltal felkészítik a következő nagy változásra, az óvodai életre. A vers, mese, mondóka, és ének mindennapos tevékenység, mely beszédfejlődésüket segíti. Alkotó játéktevékenységek fejlesztik a kézügyességet, és a fantáziát. Szabadon rajzolnak, színeznek, gyurmáznak, festenek, ragasztanak. bolcsi1

Ha elfáradnak, a nyugodt pihentető alvás is biztosított számukra.

A mozgás örömének megismerését, tágas udvaron biztonsággal elhelyezett játékok, mászókák, csúszdák és homokozók teszik lehetővé. 2016 nyarán elkészült a párakapu, és az esőztető pancsoló, mely a meleg nyári napokon nem csak játékélményt nyújt, de hozzájárul a kisgyermekek komfortérzetének javításához.

Esős őszi napokon kettő só szoba javítja a gyermekek egészségét, immunrendszerét. A sószobát a lakosság is igénybe veheti délutánonként, bejelentkezés alapján.

A bölcsődei élet sokszínű, és kalandos. Leendő szülőként is betekintést nyerhetnek közös, nyitott programjainkon keresztül a bölcsőde életébe. Adventi készülődés, gyermeknap, bölcsődekóstolgató.bolcsi3bolcsi4

Alkalmazkodunk a szülők elvárásaihoz és bízunk abban, hogy a munkába való visszatérést megkönnyítjük számukra.

Sok szeretettel várjuk és fogadjuk a régi, és leendő szülőket gyermekeikkel.

Bölcsőde dolgozói

Érdeklődni telefonon, vagy személyesen az intézményvezetőjénél.

Telefonszám: 24-518-775, 70/330 7193
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://bolcsode.rackeve.hu
 

pdf Felvételi kérelem 2020. (204 KB)

Cím: Ráckeve, Gábor Áron utca 17.
Vezető: Bertalan Annamária

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

banner 900x300

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2020

Fesztiválok Ráckevén 2020

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Meghívó

Pódium Színház Ráckeve Elmarad

Orvosmuzsikusok ÁKMK

Trianon100 Ráckeve

csaladbarathely

mav toborzas

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom